DARKO history: сайт на Иван Янев за история и не само.


Мото на сайта: Учението без разсъждение е безполезно,
а разсъждението без учение - опасно.
Конфуций


Бърза навигация


Съдържание на страницата

Раздел: Автори

Кратки биографични данни за авторите, чиито произведения са публикувани на този сайт. Данните им са във вид, предоставен от самите автори и поместени тук след тяхното изрично съгласие.

photo

Борис Йовчев, проф. д-р инж.

Член на Съюза на учените в България - секция "Технически науки"

Премини към публикациите от този автор.

photo

Владислав Тодоров, доц. д-р

Висшето си образование завършва през 1980 г. в Софийския Университет "Св. Климент Охридски", специалност "Математика".

През 1997 г. постъпва на работа в ЛТУ като главен асистент.

Защитава дисертация на тема "Изкуствен интелект в социалните изследвания: теоретико-методологически проблеми" през 1993 г.

От 2002 г. е доцент.

Виж: www.ltu.bg

Премини към публикациите от този автор.

photo

Георги Стефанов Гергов

Роден на 23.03.1985 г.

Завършва средното си образование в УДНЗ София.

Завършва право и специална педагогика в Софийски университет "Св. Климент Охридски", а така също и Международна магистърска програма по Право на Европейския съюз.

Георги Гергов е съдия по шахмат втора категория. Той е инструктор и съдия по шоудаун.

Занимава се с Проучване, консултиране и анализ на казуси и свързаното с тях европейско и българско законодателство, в сферата на правата на хората с увреждания, недискриминацията, трудовото, осигурителното и правото на социално подпомагане. Участва в изготвяне на законодателство за достъпна среда в гр. София.

Работи като правен консултант. Понастоящем работи в Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928", като специалист по електронната книга.

Премини към публикациите от този автор.

Навигация на страниците:

Навигация чрез Основно меню