DARKO history: сайт на Иван Янев за история и не само.


Мото на сайта: Учението без разсъждение е безполезно,
а разсъждението без учение - опасно.
Конфуций


Бърза навигация


Съдържание на страницата

Раздел: Автори

Кратки биографични данни за авторите, чиито произведения са публикувани на този сайт. Данните им са във вид, предоставен от самите автори и поместени тук след тяхното изрично съгласие.

photo

Владислав Тодоров, доц. д-р

Висшето си образование завършва през 1980 г. в Софийския Университет "Св. Климент Охридски", специалност "Математика".

През 1997 г. постъпва на работа в ЛТУ като главен асистент.

Защитава дисертация на тема "Изкуствен интелект в социалните изследвания: теоретико-методологически проблеми" през 1993 г.

От 2002 г. е доцент.

Виж: www.ltu.bg

Публикации от този автор:

Заглавие: Интелектът като действащо начало на субекта

Резюме:

резюме на доклада за секция "Философски въпроси на изкуствения интелект" от XIX-ия Световен конгрес по философия, 22-28.08.1993 г.

изтегли файла [5 Kb zip-формат]

отвори файла [12 Kb txt-формат]


Навигация чрез Основно меню