DARKO history: сайт на Иван Янев за история и не само.


Мото на сайта: Учението без разсъждение е безполезно,
а разсъждението без учение - опасно.
Конфуций


Бърза навигация


Съдържание на страницата

Раздел: Автори

Кратки биографични данни за авторите, чиито произведения са публикувани на този сайт. Данните им са във вид, предоставен от самите автори и поместени тук след тяхното изрично съгласие.

photo

Георги Стефанов Гергов

Роден на 23.03.1985 г.

Завършва средното си образование в УДНЗ София.

Завършва право и специална педагогика в Софийски университет "Св. Климент Охридски", а така също и Международна магистърска програма по Право на Европейския съюз.

Георги Гергов е съдия по шахмат втора категория. Той е инструктор и съдия по шоудаун.

Занимава се с Проучване, консултиране и анализ на казуси и свързаното с тях европейско и българско законодателство, в сферата на правата на хората с увреждания, недискриминацията, трудовото, осигурителното и правото на социално подпомагане. Участва в изготвяне на законодателство за достъпна среда в гр. София.

Работи като правен консултант. Понастоящем работи в Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928", като специалист по електронната книга.

Публикации от този автор:

Заглавие: Курсов проект на тема "Връчване в държавите-членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела – регламент 1393/2007"

Резюме:

„Европа ще се изгради бавно, постепенно, стъпка по стъпка!” Субекти на правото на Европейския съюз са не само държавите-членки, но и техните граждани.

изтегли файла [12 Kb zip-формат]

отвори файла [52 Kb txt-формат]

Заглавие: Курсов проект на тема "Европейското дружество"

Резюме:

Идеите за обединение на „стария континент” датират от дълбока древност и преминават от една в друга форма. Връх в историята на опитите за обединяване на Европа поставя Европейският съюз, уникален в множество от своите характеристики.

изтегли файла [6 Kb zip-формат]

отвори файла [26 Kb txt-формат]


Навигация чрез Основно меню