DARKO history: сайт на Иван Янев за история и не само.


Мото на сайта: Учението без разсъждение е безполезно,
а разсъждението без учение - опасно.
Конфуций


Бърза навигация


Съдържание на страницата

Раздел: Автори

Кратки биографични данни за авторите, чиито произведения са публикувани на този сайт. Данните им са във вид, предоставен от самите автори и поместени тук след тяхното изрично съгласие.

photo

Иван Димитров Янев, д-р

Роден на 23 февруари 1977 г., гр. Перник.
Семеен с две деца - момичета.

Завършил е история в СУ "Св. Климент Охридски" през 2000 г. Защитил е докторска дисертация по история, като редовен докторант към Факултета по История на СУ "Св. Климент Охридски" през 2006 г.

Автор на научни публикации в областта на външната политика на България през Втората световна война, на редица статии засягащи статуквото на хората с увреждания в Република България и по-специално за спорта сред тях.

Трикратен републикански шампион по голбал.

Членува в редица неправителствени организации, които се борят за образователната, трудовата и спортна интеграция на хората с увреждания.

Председател на Спортен клуб за интеграция "Витоша" (С.К.И. "Витоша").

Понастоящем живее в София и работи като експерт в Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН).

Премини към публикациите от този автор.


Навигация чрез Основно меню