DARKO history: сайт на Иван Янев за история и не само.


Мото на сайта: Учението без разсъждение е безполезно,
а разсъждението без учение - опасно.
Конфуций


Бърза навигация


Съдържание на страницата

Раздел: Награди

На 27 октомври 2009 г. Съюзът на учените в България удостои с грамота д-р Иван Димитров Янев.
По-долу са дадени текста на грамотата, както и нейното изображение.

СУБ Съюз на учените в България

Конкурс за високи научни постижения
за 2009 г.

Съюзът на учените в България удостоява с

ГРАМОТА

Д-р Иван Димитров Янев

за монографията
"Външната политика на България през
Втората световна война в българската историческа
литература 1938 - 1944 г."

София, 27 октомври 2009 г.

Председател:

чл.-кор. Д. Дамянов, дмн

Грамота


Навигация чрез Основно меню