DARKO history: сайт на Иван Янев за история и не само.


Мото на сайта: Учението без разсъждение е безполезно,
а разсъждението без учение - опасно.
Конфуций


Бърза навигация


Съдържание на страницата

Раздел: Права и Отговорности

Вашият достъп до използването на материалите в този сайт е съгласно изложените тук Права и Отговорности. Ако Вие не сте съгласни и/или не приемате без ограничения и безусловно написаното по-долу, моля напуснете сайта.

Собственост

Текстовите материали, публикувани на сайта, освен ако изрично не е указано друго, се предоставят според договора Creative Commons Признание - Некомерсиално - Без производни произведения.

Логото на сайта и негови варианти, използвани в сайта, са изцяло собственост на д-р Иван Янев и не подлежат на разпространение, размножаване или модификация освен в случаите, когато собственика пожелае промяна и/или подмяна на същите.

Концепцията за сайта (структура на html, css стилове) - с изключение на логото и другите графичните елементи - се предоставят свободно за обучение, модификация и последващо некомерсиално ползване.

Ограничения на отговорността

Отговорността за съдържанието на публикуваните на този сайт материали и застъпваните в тях тези, мнения, виждания, изводи и заключения е изцяло на техните автори.

Авторът на сайта се освобождава от каквато и да е отговорност от позитивни и/или негативни последици, настъпили в резултат на ползването на сайта и материалите в него. Цялото съдържание се предоставя "както е", без гаранции за сто-процентови: безпогрешност (граматическа или стилова), вярност (научна или фактологическа) или изчерпателност.

Без гаранции

Цялото съдържание на сайта (без изключения) подлежи на периодични промени, без никакви гаранции за вида и/или честотата на промяната.

Авторът не гарантира, нито пък поема отговорност, че начинът, по който може да използвате предоставените материалите, няма да наруши правата на трети страни, нито че съдържанието им е правилно, пълно или актуално.

Промяна на Правата и Отговорностите

Авторът, без предизвестие, може да промени гореизложеното. Ваше задължение е периодично да посещавате тази страница с цел да проверите има ли видоизменения и ако има - да се запознаете с направените актуализации.


Навигация чрез Основно меню