DARKO history: сайт на Иван Янев за история и не само.


Мото на сайта: Учението без разсъждение е безполезно,
а разсъждението без учение - опасно.
Конфуций


Бърза навигация


Съдържание на страницата

Раздел: Автори

Кратки биографични данни за авторите, чиито произведения са публикувани на този сайт. Данните им са във вид, предоставен от самите автори и поместени тук след тяхното изрично съгласие.

photo

Иван Димитров Янев, д-р

Роден на 23 февруари 1977 г., гр. Перник.
Семеен с две деца - момичета.

Завършил е история в СУ "Св. Климент Охридски" през 2000 г. Защитил е докторска дисертация по история, като редовен докторант към Факултета по История на СУ "Св. Климент Охридски" през 2006 г.

Автор на научни публикации в областта на външната политика на България през Втората световна война, на редица статии засягащи статуквото на хората с увреждания в Република България и по-специално за спорта сред тях.

Трикратен републикански шампион по голбал.

Членува в редица неправителствени организации, които се борят за образователната, трудовата и спортна интеграция на хората с увреждания.

Председател на Спортен клуб за интеграция "Витоша" (С.К.И. "Витоша").

Понастоящем живее в София и работи като експерт в Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН).

Публикации от този автор:

Заглавие: Достъпността не е прищявка

Резюме:

ISBN: 978-954-92570-8-3

Държавата е за всички, в т.ч. майките, които возят в детските колички своите деца, възрастните хора, които са се трудили и са изграждали тази страна, хората с увреждания, които така или иначе са част от това общество и значителен брой от тях са негов продукт. Държавата е за всички независимо дали имат сензорни, физически, ментални, възрастови или други затруднения. Затова е държава, а не просто територия. Всяко общество е пъстра смесица от индивиди - именно това го прави общество, а не аморфна маса.

изтегли файла [382 Kb zip-формат]

отвори файла [43 Kb txt-формат]

Заглавие: Защо и аз на избори?

Резюме:

ISBN: 978-954-92570-7-6

Отговорите са много, но в най-сбита форма става дума за следното:
- Защото искам София да бъде по-добро място за живеене;
- Защото искам столицата на родината ни да бъде достъпна за хората, в това число възрастните хора, майките с колички и хората с увреждания, а достъпността е от полза за всички, но за посочените групи е от жизнено важно значение;
- Защото искам София да бъде наистина една европейска столица, а не ориенталско кътче...

изтегли файла [1949 Kb zip-формат]

отвори файла [38 Kb txt-формат]

Заглавие: Епитафия за една преданост

Резюме:

ISBN: 978-954-92570-4-5

Много често оценяваме нещо в неговата пълнота, едва когато го загубим безвъзвратно... Посвещава се на кучето-водач Вита.
ZIP-файла съдържа PDF-format на книжното тяло.

изтегли файла [241 Kb zip-формат]

отвори файла [61 Kb txt-формат]

Заглавие: Историята продължава 2008-2010

Резюме:

ISBN: 978-954-92570-2-1

Посвещава се на десет-годишнината на Спортен клуб за интеграция “Витоша”.
ZIP-файла съдържа PDF-format на книжното тяло заедно със снимките.

изтегли файла [1280 Kb zip-формат]

отвори файла [399 Kb txt-формат]

Заглавие: 19 януари

Резюме:

Тази дата ще остане в българската история с това, че българският народ чрез правителството си изразява своята признателност и почит към жертвите на 45-годишното управление на един строй, който така или иначе е част от човешкото битие.

изтегли файла [6 Kb zip-формат]

отвори файла [23 Kb txt-формат]

Заглавие: От полумесеца до петолъчката 1878-1944 г.

Резюме:

ISBN: 978-954-92570-1-4

"От полумесеца до петолъчката" представя накратко историята на България след Освобождението през 1878 г. до 1944 г., когато в страната се установява социалистическо управление. Засегнати са най-основните исторически моменти за тези 66 години.

изтегли файла [46 Kb zip-формат]

отвори файла [131 Kb txt-формат]

Заглавие: Накратко за демократическата партия

Резюме:

Демократическата партия е наследница на либералната - един от ръководителите на либералите Петко Каравелов е основател и ръководител на демократите.

изтегли файла [6 Kb zip-формат]

отвори файла [16 Kb txt-формат]

Заглавие: Демокрацията – мит или реалност

Резюме:

Демокрацията като форма на управление в буквалния речников превод на понятието. А ето какво откриваме за думата демокрация в речника: Демокрация - форма на държавно управление, при която властта принадлежи на народа - народовластие.

изтегли файла [11 Kb zip-формат]

отвори файла [16 Kb txt-формат]

Заглавие: Кучето-водач в съвременна България – улеснение, предизвикателство или ребус?

Резюме:

Кучето е най-добрия приятел на човека. Тази тривиална формулировка битува от незапомнени времена. Но когато става въпрос за кучето като водач, като че ли всички си припомнят именно за цитираната сентенция.

изтегли файла [10 Kb zip-формат]

отвори файла [22 Kb txt-формат]

Заглавие: Висшето образование в България, 1944-1948 г.

Резюме:

Идеята за висше училище е актуална още преди освобождението на България. Но нейното реализиране логично започва след него. Един от основните поддръжници на идеята е Константин Иречек.

изтегли файла [11 Kb zip-формат]

отвори файла [29 Kb txt-формат]

Заглавие: История на спортен клуб на хора с увреждания "Витоша" Софийски Университет 2001-2007 г.

Резюме:

ISBN: 978-954-07-2758-5

Една от основните цели на настоящия труд е да се представи спортната ситуация в България сред зрително затруднените през призмата на една неправителствена организация, която е фактор в тази област.

изтегли файла [113 Kb zip-формат]

отвори файла [308 Kb txt-формат]

Заглавие: Една година с лабрадора-водач Вита

Резюме:

Една година е нищожно малко време, когато става въпрос за историята на света, но когато става въпрос за човешкия живот, това е немалък времеви отрязък. А ако през този период се е случила значима промяна, то той става в известен смисъл незабравим.

изтегли файла [11 Kb zip-формат]

отвори файла [24 Kb txt-формат]

Заглавие: Реновацията на българския голбал

Резюме:

След като разглежда зараждането, развитието и същността на голбалната игра като специфичен спорт за зрително затруднени, авторът дискутира съвременното състояние на проблема в България като посочва успехите и проблемите. Правят се предложения за обновяване и бъдещо развитие на голбала у нас.

изтегли файла [13 Kb zip-формат]

отвори файла [32 Kb txt-формат]

Заглавие: Външната политика на България през Втората световна война в българската историческа литература 1938-1944 г.

Резюме:

ISBN-10: 954-304-266-7
ISBN-13: 978-954-304-266-1

В настоящото изследване е включен голям обем историческа литература. Целта, която си е поставил автора, е да обхване ако не цялата, то по-голямата и значима историческа литература, отнасяща се до външната политика на България в навечерието и в годините на Втората световна война.

изтегли файла [154 Kb zip-формат]

отвори файла [446 Kb txt-формат]

Заглавие: Противоречивата личност на Стефан Стамболов

Резюме:

Стефан Николов Стамболов е една от най-противоречивите и дискусионни политически фигури в българската политическа палитра. За него все още се дават диаметрално противоположни оценки. И ако има консенсус за неговата революционна дейност, то за неговото управление историците имат мнения от българофил и националист, до русофоб и туркофил.

изтегли файла [6 Kb zip-формат]

отвори файла [13 Kb txt-формат]

Заглавие: Присъединяването на България към Тристранния пакт 1 март 1941 г. в българската историография

Резюме:

На 27 септември 1940 г. в Берлин се подписа Тристранният пакт между Германия, Италия и Япония. Този пакт щеше да играе основна роля в световната политика през следващите няколко години. Пакта имаше за цел преразпределение на териториите и сферите на влияние в световен мащаб.

изтегли файла [12 Kb zip-формат]

отвори файла [31 Kb txt-формат]

Заглавие: Македония и българо-италианските отношения 1941-1943 г.

Резюме:

На 1 март 1941 г. в двореца Белведере българският министър-председател проф. Богдан Филов начело на българската делегация във Виена подписа протокол за присъединяването на България към Тристранния пакт.

изтегли файла [8 Kb zip-формат]

отвори файла [21 Kb txt-формат]

Заглавие: Традиционен турнир по голбал в Сърбия и Черна Гора

Резюме:

Обзор на традиционния голбален турнир в гр. Косиерич Сърбия и Черна гора от 5 до 7 март 2005 г.

изтегли файла [2 Kb zip-формат]

отвори файла [4 Kb txt-формат]

Заглавие: Занаята на историка

Резюме:

Авторско мнение за историята, историка и неговата работа.

изтегли файла [2 Kb zip-формат]

отвори файла [5 Kb txt-формат]

Заглавие: Православната и католическа църква в историята на българския народ

Резюме:

Ликвидирането на българската държава през 1018 г. деградирало и българската патриаршия в охридска архиепископия, чиито район включвал югозападните и западните земи, главно долна Македония и нейният представител се наричал архиепископ на Първа Юстиняна и цяла България.

изтегли файла [3 Kb zip-формат]

отвори файла [6 Kb txt-формат]


Навигация чрез Основно меню