DARKO history: сайт на Иван Янев за история и не само.


Мото на сайта: Учението без разсъждение е безполезно,
а разсъждението без учение - опасно.
Конфуций


Бърза навигация


Съдържание на страницата

Раздел: Разни

Заглавие: Курсов проект на тема "Връчване в държавите-членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела – регламент 1393/2007"

автор: Георги Стефанов Гергов

Резюме:

„Европа ще се изгради бавно, постепенно, стъпка по стъпка!” Субекти на правото на Европейския съюз са не само държавите-членки, но и техните граждани.

изтегли файла [12 Kb zip-формат]

отвори файла [52 Kb txt-формат]

Заглавие: Курсов проект на тема "Европейското дружество"

автор: Георги Стефанов Гергов

Резюме:

Идеите за обединение на „стария континент” датират от дълбока древност и преминават от една в друга форма. Връх в историята на опитите за обединяване на Европа поставя Европейският съюз, уникален в множество от своите характеристики.

изтегли файла [6 Kb zip-формат]

отвори файла [26 Kb txt-формат]

Заглавие: Pax Information

автор: Мартин Иванов

Резюме:

Дали новият световен ред няма да се гради на информацията за милиони хора събирана грижливо от големите компании като Facebook и Gogle? Те може да се превърнат в законодатели на един нов ред, в който хората ще бъдат контролирани като пионки само благодарение на информацията, събрана от тях, и съхраняват.

изтегли файла [2 Kb zip-формат]

отвори файла [7 Kb txt-формат]

Навигация на страниците:

Навигация чрез Основно меню